Dagelijkse Tekst

Want de Heere is hoog,nochtans ziet hij de nederige aan,