Dagelijkse Tekst

De Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn.