Dagelijkse Tekst

De Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn.

 

 

 

Zondag  11-02  25-03  06-05   18.30 uur

Br. Ad Leeuwenhage  Diverse Onderwerpen

Thuis bij Fokke en Ellie Molenaar  Grindrug

 

Zondag  21-01   04-03  15-04   17.00 uur

Br. Ab Klein Haneveld  Onderwerp Gelijkenissen

Rode Kruisgebouw

 

 

Woensdag  10-01 en om de twee weken 20.00 uur

Zr. Chris Raymakers  Onderwerp Mattheas.

Marsdiep 1 boven Wonen Totaal

 

 

Dinsdag 14-01 en om de twee weken 19.30 uur

Br. Ab Klein Haneveld  Onderwerp Exodus

Marsdiep 1 boven Wonen Totaal