Dagelijkse Tekst

Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, en het lichaam gereinigd zijnde met rein water.

~

Zondag - 11-02 - 25-03 - 06-05 - 18.30 uur

Br. Ad Leeuwenhage ~ Hooglied

Grindrug 15

~

Zondag - 21-01 - 04-03 - 15-04 - 17.00 uur

Br. Ab Klein Haneveld ~ Gelijkenissen

Rode Kruisgebouw

~

Woensdag 21-02 en om de twee weken 20.00 uur

Zr. Chris Raymakers ~ Mattheus.

Marsdiep 1 boven Wonen Totaal

~

Dinsdag 27-02 en om de twee weken 19.30 uur

Br. Ab Klein Haneveld ~ Exodus

Marsdiep 1 boven Wonen Totaal