Dagelijkse Tekst

Heft uw handen op naar het heiligdom en looft den Heere.

 

 

Zondag  24-09  12-11  17-12   18.30 uur

Br. Ad Leeuwenhage  Diverse Onderwerpen

Thuis bij Pieter en Alice Molenaar Wellerzand 3

 

Zondag  15-10   26-11   17.00 uur

Br. Ab Klein Haneveld   Onderwerp Gelijkenissen

Rode Kruisgebouw

 

 

Woensdag  18-10 en om de twee weken 20.00 uur

Zr. Chris Raymakers  Onderwerp Mattheüs.

Marsdiep 1 boven Wonen Totaal

 

 

Dinsdag 10-10 en om de twee weken 19.30 uur

Br. Ab Klein Haneveld  Onderwerp Exodus

Marsdiep 1 boven Wonen Totaal