Dagelijkse Tekst

De Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn.

Bijbelclubs jeugd Zondag 4 Maart

~

14.30 uur 5-12 jaar Rode Kruisgebouw