Dagelijkse Tekst

De Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn.

 

Samenkomsten Evangelische Gemeente "De Belofte"

 

Onze samenkomsten beginnen om 10 uur,

 

u bent van harte welkom.

07-01-'18 br. Arno Smedema  Pieter/Juriaan

14-01-'18   br. Pieter Romkes   Jelle/Ad

21-01-'18  br. Hilbrand Henstra   Pieter M./Juriaan

 

 

Rode Kruisgebouw

Wijk 8-2

tegen over zalencentrum " Irene "