Dagelijkse Tekst

De Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn.

Samenkomst: Zondag 29 April

10.00 uur br. Jeroen van Eendenburg