Dagelijkse Tekst

Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten, en het lichaam gereinigd zijnde met rein water.

Samenkomst: Zondag 24 Juni

10.00 uur br. Erwin Vos