Dagelijkse Tekst

Heft uw handen op naar het heiligdom en looft den Heere.

Samenkomst: Zondag 14 Oktober

10.00 uur br. Steven van der Hoeven