Dagelijkse Tekst

De Heere zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn.

 

Samenkomst: Zondag 21-01-'18

 

10.00 uur br. Hilbrand Henstra

 

 

Bijbelstudie 17.00 uur Br. Ab Klein Haneveld