Dagelijkse Tekst

Want de Heere is hoog,nochtans ziet hij de nederige aan,

Samenkomst: Zondag 9 September

10.00 uur br. Bert Rietberg